Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tin mới nhất

Chi cục Quản lý chất lượng và Phát triển thị trường nông sản tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức...(04/09/2023 6:21 CH)

Báo cáo Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt...(16/08/2023 11:51 CH)

Báo cáo tình hình sản xuất, chế biến và phát triển thị trường nông sản 6 tháng đầu năm 2023 trên...(19/07/2023 11:20 CH)

Báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt...(18/07/2023 5:50 CH)

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt hàng...(14/06/2023 5:11 CH)

Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của...(15/04/2022 10:34 CH)

DANH SÁCH CÁC CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM AN TOÀN NĂM 2021(07/04/2022 5:59 CH)

Kết quả lấy mẫu giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm tháng 6 năm 2021(02/08/2021 2:42 CH)

°
1030 người đang online