Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 183/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Trích yếu Quyết định Số 183/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Thông thường
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
1413 người đang online