Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
100%

ĐBP - Nhìn lại giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã thực hiện trồng mới 3.492ha rừng (gồm 2.437ha rừng sản xuất, 1.046ha rừng phòng hộ, 9ha rừng đặc dụng), khoanh nuôi tái sinh 44.569ha rừng, trồng 2.261.000 cây phân tán. Đến nay, trên địa bàn tỉnh hình thành vùng trồng rừng sản xuất tập trung với quy mô khoảng 1.300ha tại huyện Mường Ảng. Năm 2019, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1 dự án trồng rừng sản xuất, với tổng mức đầu tư 552,181 tỷ đồng, quy mô trồng 1.875ha rừng sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp. Tại một số địa phương, người dân đã bắt đầu quan tâm đến việc trồng những loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, các loài cây có khả năng cho thu lâm sản phụ để tăng thu nhập như: Dổi găng, dổi xanh, trám đen...

Người dân xã Mường Lạn (huyện Mường Ảng) chuẩn bị đất trồng rừng.

Từ cuối năm 2015, huyện Mường Ảng triển khai trồng mới gần 360ha rừng sản xuất tại các xã: Mường Lạn, Mường Đăng, Ẳng Cang, Ẳng Tở, Xuân Lao, Búng Lao. Đến nay toàn huyện đã nâng tổng diện tích rừng trồng mới hơn 1.300ha.

Ông Kiều Xuân Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng cho biết: Triển khai nhiệm vụ trồng rừng sản xuất, UBND huyện đã nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn cây keo là cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. UBND huyện đã lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện để thực hiện kế hoạch trồng rừng. Chính quyền các xã, cơ quan chuyên môn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký trồng rừng. Đồng thời, tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng. Bên cạnh đó, hàng năm huyện Mường Ảng cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng phòng hộ (khoảng 50ha/năm) theo kế hoạch của UBND tỉnh giao.

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Triển khai thực hiện, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch phát triển lâm nghiệp, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển rừng, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu và chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và lựa chọn trồng các loài cây phù hợp với điều kiện địa phương để tăng năng suất, chất lượng rừng trồng… Nhờ đó, năm 2022, thực hiện Đề án Phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thực hiện chăm sóc 701,81ha rừng trồng; khoanh nuôi tái sinh 15.386ha rừng; trồng mới 391,27ha rừng tập trung (trong đó: 255,82ha rừng phòng hộ và 135,45ha rừng sản xuất); trồng 915.839 cây phân tán; phát triển lâm sản ngoài gỗ 138,65ha; trồng 1.172ha cây mắc ca. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,54%.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh ta đặt mục tiêu trồng 750ha rừng phòng hộ. Trong đó, huyện Tuần Giáo 295ha; Mường Chà 180ha; Mường Ảng 230ha; Điện Biên Đông 20ha; Điện Biên 20ha và TP. Điện Biên Phủ 5ha. Thực hiện khoanh nuôi tái sinh 85.988ha rừng. Từ đó, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 45,5% vào năm 2025. Giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh tiếp tục trồng mới rừng phòng hộ khoảng 300ha/năm, khoanh nuôi tái sinh rừng 3.000 ha/năm; nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2030 lên 48%.

Bà Mai Hương, Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Để thực hiện được mục tiêu đó, các địa phương phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc khai thác gỗ rừng trồng, khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên và hạn chế tối đa việc chuyển mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phù hợp với thực tế phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Đồng thời, hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để gắn trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng cho từng tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, tạo cơ sở cho việc thực hiện liên doanh, liên kết phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; đặc biệt là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

 

Tin mới nhất

Nâng cao nghiệp vụ xử lý hình sự lĩnh vực lâm nghiệp cho lực lượng kiểm lâm(27/10/2023 5:34 CH)

Khi rừng là tài sản chung của thôn(28/08/2023 8:48 CH)

Phát hiện và xử lý trên 270 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp(03/07/2023 10:21 CH)

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(09/06/2023 6:00 CH)

Thả 10 cá thể chim quý về môi trường tự nhiên(23/05/2023 11:27 CH)

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững(17/04/2023 4:07 CH)

Quản lý, bảo vệ để hưởng lợi từ rừng(12/04/2023 4:13 CH)

Giữ rừng để hưởng lợi từ rừng(03/04/2023 9:47 CH)

°
1415 người đang online