Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
383 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
158 người đã bình chọn
  • Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá về một số kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng nông thôn giàu đẹp. Sau hơn 6 năm triển khai, trên cả nước đã có 2.853 xã (chiếm tỷ lệ 32% tổng số xã) và 42 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố về đích NTM...

  • ĐBP - Ðiện là một trong 8 tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, để đảm bảo thực hiện và duy trì chất lượng tiêu chí điện trong xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh, ngành Ðiện cùng các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

  • Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  • ĐBP - Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn (LÐNT) là hoạt động thiết thực góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Từ ý nghĩa thiết thực ấy, những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo nghề cho LÐNT và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế công tác đào tạo nghề cho LÐNT trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

  • ĐBP - Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) là 1 trong 7 xã được tỉnh chọn làm điểm phấn đấu hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017. Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM từ đầu năm đến nay, thì mục tiêu về đích NTM trong năm 2017 ở Thanh Nưa dần trở thành hiện thực.

  • ĐBP - Thực hiện Dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, 902 hộ với 2.382 nhân khẩu TX. Mường Lay được bố trí tái định cư phường Noong Bua (TP. Ðiện Biên Phủ). Ðến nay, qua nhiều năm sinh sống tại nơi ở mới, nhiều hộ dân tái định cư chưa được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành nghề. Sau nhiều lần kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Ðiện Biên Phủ rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án và chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề và mua sắm công cụ lao động cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy đinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ chi trả cho người dân.

1