Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
386 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
182 người đã bình chọn
  • Theo Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017, Thông tư số 05/2018/TT-BNN ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, các địa phương cần xây dựng, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở theo 2 loại hình Hợp tác xã và Tổ hợp tác trước năm 2021 để áp dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người sử dụng nước thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở.

1