Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
  • ĐBP - Cơ cấu lại tổ chức sản xuất, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các sản phẩm thế mạnh, hình thành một số vùng chuyên canh, xây dựng một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp... là những hướng đi nhằm tái cơ cấu nông nghiệp theo chiều sâu của tỉnh ta, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.

  • ĐBP - Sau hơn 3 năm thực hiện Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020; gần 1 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, hoạt động liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã từng bước được hình thành. Từ đó, tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện, bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiện đại.

  • ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 – 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 – 2018; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 – 2018 trên địa bàn huyện Mường Nhé, ngày 16/5, Tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé.

  • ĐBP - Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo, cho biết: Ngay từ khi triển khai Ðề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện khuyến khích đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng.

  • Từ sau khi Chính phủ có chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các phương tiện thông tin đại chúng luôn nêu cao phải tái cơ cấu nông nghiệp, tuy nhiên tái cơ cấu là gì? Và bắt đầu từ đâu?.

  • ĐBP - Ngày 24/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  • Theo báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xác định 8 giải pháp đột phá nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

1 
°
440 người đang online