Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
1351 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
205 người đã bình chọn

Hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững (05/11/2019)

ĐBP - Thực hiện Ðề án “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, đến nay ngành Nông nghiệp của tỉnh đã có bước chuyển biến đáng kể. Sản xuất nông nghiệp...