Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Đẩy mạnh theo dõi sâu bệnh hại trên các cây trồng mới tại Điện Biên (01/11/2022)

Trong những năm gần đây ngành nông nghiệp toàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thể hiện ở việc giảm diện tích cây trồng hàng năm không hiệu quả sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn như trồng rau, mắc ca, cây dược liệu, cây ăn quả, cây gai xanh,… tạo ra những...

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh (18/10/2022)

Thực hiện Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 15/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Thú y đã thực hiện 02 đợt kiểm tra các cửa hàng buôn bán thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản) trên địa bàn các...

Chi cục Thủy lợi tổ chức tập huấn năm 2022 tại huyện Điện Biên Đông (23/08/2022)

Từ ngày 16/8 đến ngày 18/8/2022 tại thị trấn huyện Điện Biên Đông, Chi cục Thủy lợi (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và tuyên truyền cải cách hành chính lĩnh vực thủy lợi, lĩnh...

Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (07/10/2022)

Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác định ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là giải pháp then chốt, tạo đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Từ đó nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa...

°
3329 người đang online