Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
338 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
182 người đã bình chọn

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng,... (17/05/2019)

Ngày 13/5/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi. Tham dự và Chỉ đạo hội nghị có Phó thủ tướng...

Tập huấn hướng dẫn thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở năm 2018 (14/11/2018)

Theo Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017, Thông tư số 05/2018/TT-BNN ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, các địa phương cần xây dựng,...