Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt hàng nông sản tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 14 - 06 - 2023
100%

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt...(16/08/2023 11:51 CH)

Báo cáo tình hình sản xuất, chế biến và phát triển thị trường nông sản 6 tháng đầu năm 2023 trên...(19/07/2023 11:20 CH)

Báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt...(18/07/2023 5:50 CH)

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản; giá một số mặt hàng...(14/06/2023 5:11 CH)

Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của...(15/04/2022 10:34 CH)

DANH SÁCH CÁC CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM AN TOÀN NĂM 2021(07/04/2022 5:59 CH)

Kết quả lấy mẫu giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm tháng 6 năm 2021(02/08/2021 2:42 CH)

Quá trình xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn giai đoạn...(29/06/2021 6:04 CH)

°
614 người đang online