Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 07 - 03 - 2023
100%

ĐBP - Tiếp tục Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019 -2023”, ngày 6/3 đoàn giám sát do Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương làm trưởng đoàn thực hiện giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương thống nhất nội dung giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau 4 năm (2019 – 2022) thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh, nhiều nội dung hỗ trợ đã có tác động mạnh mẽ đến phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (79 dự án hợp tác, liên kết sản xuất, chiếm 43% kinh phí của cả giai đoạn 2019-2022). Chính sách đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay có 8/23 nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân như: Thiếu kinh phí, không còn phù hợp với thực tế sản xuất của địa phương; một số nội dung định mức hỗ trợ thấp; một số nội dung không còn phù hợp với trình độ sản xuất hiện tại và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 (hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phối giống trực tiếp; hỗ trợ thiến trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn làm con giống…) Ngoài ra, một số nội dung các địa phương có nhu cầu thực hiện, phù hợp với thực tiễn và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 nhưng chưa được quy định trong chính sách (tái canh cây cà phê, ghép cải tạo vườn tạp, hỗ trợ cây thức ăn cho gia súc, hỗ trợ trồng mắc ca….).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với đoàn giám sát bỏ chính sách không còn phù hợp với trình độ sản xuất hiện nay gồm: Hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò địa phương bằng phối giống trực tiếp; hỗ trợ thiến trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn làm con giống; hỗ trợ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai cho ban quản lý cấp xã, HTX để thực hiện dồn điền đổi thửa; hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. Đồng thời, bổ sung nội dung hỗ trợ mới như: Hỗ trợ tái canh cà phê; hỗ trợ ghép cải tạo vườn cây ăn quả; hỗ trợ trồng cây thức ăn cho gia súc. Bên cạnh đó nâng mức hỗ trợ về giống, vật tư thiết yếu ở các huyện không phải là huyện nghèo, xã khó khăn; hỗ trợ về thú y (công, vật tư tiêm, phun phòng); hỗ trợ về xúc tiến thương mại sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản...

Đoàn giám sát đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ việc hỗ trợ phát triển lâm nghiệp gần như cấp huyện không thực hiện được; nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND chưa cụ thể, rõ ràng; công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết chưa đến được tổ chức, doanh nghiệp và người dân; phối hợp triển khai thực hiện chưa kịp thời; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách tại các địa phương... Cơ quan chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về kiến nghị của cấp huyện như: Chuyển chính sách trồng cây hoa ban từ trồng tập trung sang trồng phân tán; chính sách hỗ trợ cho cán bộ thực hiện các dự án liên kết sản xuất; phân cấp cho cấp huyện chủ động thực hiện chính sách hỗ trợ thú y, tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi…

Thống nhất nội dung buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các ý kiến của đoàn giám sát và kiến nghị của các địa phương để nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành chính sách, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông – lâm nghiệp sát với thực tế địa phương, để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(07/03/2023 2:27 CH)

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ xuân Quý Mão 2023(01/02/2023 5:23 CH)

Hội thảo chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng, phát triển, chế biến cây sâm(27/06/2022 10:42 CH)

Ký kết chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng, chế biến sâm(26/06/2022 4:16 CH)

Điện Biên Đông cần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới(23/04/2022 8:55 CH)

Hợp tác, đầu tư giữa hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc và tỉnh Điện Biên(21/03/2022 9:10 CH)

Tăng cường hợp tác nông nghiệp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(23/02/2022 5:54 CH)

Lễ ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản Xuân Nhâm...(08/02/2022 10:55 CH)

°
1238 người đang online