Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2022

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
100%

Thực hiện văn bản số 1199/BNN-TY ngày 02/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông về việc triển khai tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường; ngày 14/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 714/UBND-KT về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (đợt 1) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên thú y phun vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi

Theo quy định, việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường được thực hiện 04 đợt phun trong một tháng. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Tính đến hết ngày 13/7/2022, việc triển khai phun phòng đang được thực hiện tại 7/10 huyện, thị xã, thành phố, trong đó: Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai xong; huyện Mường Nhé đang phun phòng vòng 4; huyện Tuần Giáo đang phun phòng vòng 2; huyện Điện Biên đang thực hiện các thủ tục mua hóa chất; 03 huyện còn lại là huyện Tủa Chùa, huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Ảng chưa thực hiện.

Trong quá trình chăn nuôi, định kỳ phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường là một trong những biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan; đồng thời ngăn chặn bệnh truyền lây cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Việc phun tiêu độc khử trùng môi trường chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi đã vệ sinh cơ giới như quét dọn, thu gom phân rác, chất độn chuồng, khơi thông cống rãnh và triển khai thực hiện một cách đồng bộ./.

Tin mới nhất

Triển khai tập huấn chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(26/08/2022 4:02 CH)

Điện Biên triển khai xong tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân - hè từ nguồn vốn...(15/08/2022 5:03 CH)

Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2022(18/07/2022 10:57 CH)

Triển khai hệ thống thông tin dữ liệu chăn nuôi(17/06/2022 10:07 CH)

Australia tăng cường hợp tác, hỗ trợ Điện Biên phát triển chăn nuôi bò(15/04/2022 10:38 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thú y cơ sở năm 2022(07/04/2022 5:50 CH)

Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản...(19/03/2022 9:29 CH)

Điện Biên triển khai xong tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò(08/11/2021 10:59 CH)

°
572 người đang online