Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 15/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Thú y đã thực hiện 02 đợt kiểm tra các cửa hàng buôn bán thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản) trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ.

Kiểm tra hạn sử dụng, chủng loại thuốc

Kết quả đã kiểm tra được 78 cơ sở; trong đó huyện Điện Biên 29 cơ sở, huyện Mường Ảng 09 cơ sở, huyện Tuần Giáo 06 cơ sở, huyện Tủa Chùa 05 cơ sở và thành phố Điện Biên Phủ 29 cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các cơ sở đều buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ nhưng chủng loại các mặt hàng đa dạng của nhiều công ty khác nhau; các cơ sở cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật về thú y trong hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc thú y. Tuy nhiên, còn có 02 cơ sở (01 cơ sở tại huyện Điện Biên, 01 cơ sở tại huyện Mường Ảng) chưa chấp hành quy định về niêm yết giá, chưa đủ trang thiết bị phù hợp để phục vụ hoạt động kinh doanh; Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 5.000.000 đồng đối với hành vi của 02 cơ sở trên.

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sở các quy định của pháp luật liên quan trong hoạt động buôn bán thuốc thú y như: Luật thú y, Thông tư số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 30/11/2021 quy định về quản lý thuốc thú y, Nghị định số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y…

Trong những năm qua, Chi cục Thú y thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra theo quy định nhằm chấn chính các hoạt động buôn bán thuốc thú y trên địa bàn góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan qua dịch vụ bưu chính công ích.

                                                                

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Pháp luật về Thú y trong hoạt động buôn bán, kinh...(13/04/2023 3:02 CH)

Mường Ảng chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi(03/04/2023 9:53 CH)

Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp(08/03/2023 9:25 CH)

Mường Ảng chủ động phòng, chống đói rét cho vật nuôi(28/12/2022 10:59 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thú y, khuyến nông cơ sở trên địa bàn huyện Mường Ảng năm...(21/12/2022 9:56 CH)

Điện Biên triển khai xong tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2022(21/12/2022 9:53 CH)

Công tác Cải cách hành chính thuộc Chi cục Thú y năm 2022(30/11/2022 3:42 CH)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh(18/10/2022 2:48 CH)

°
1152 người đang online