Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
2167 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
224 người đã bình chọn

Công bố công khai giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2020

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Tin mới nhất

Công bố công khai giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2020(15/09/2020 3:16 CH)

Văn bản số 636/KHTC-SNN ngày 09/4/2020 về việc Tập trung, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện...(10/04/2020 11:44 CH)

Văn bản số 622/SNN-KHTC ngày 06/4/2020 về việc Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc...(06/04/2020 5:08 CH)

QĐ cong khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 TGBC đợt I(03/04/2020 4:26 CH)

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020(03/04/2020 4:13 CH)

xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư...(17/03/2020 5:42 CH)

xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư...(17/03/2020 5:37 CH)

Triển khai thực hiện Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành định...(03/01/2020 10:22 CH)