Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
2214 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
224 người đã bình chọn

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng ngày 07 - 07 - 2020
100%

Sáng ngày (7/7/2020), tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên tổ chức lễ công bố 2 Quyết định số 461/QĐ-UBND; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng nằm trong 3 lưu vực nhà máy Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Thủy điện Trung Thu, tỉnh Điện Biên.

(Ảnh: Giám đốc Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đọc Quyết định công bố)

Tham dự buổi lễ công bố có đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên, lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn có diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2 và thủy điện Trung Thu, tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ công bố, bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đọc công bố Quyết định số 461/QĐ-UBND tỉnh, ngày 21/5/2020 về việc phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2. Cả 2 lưu vực thuộc hệ tọa độ VN 2000 - Điện Biên). Cụ thể, trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa có điểm đầu ra lưu vực có tọa độ là X = 492.794, Y = 2.356.435, diện tích lưu vực 130.647,1ha, diện tích rừng trong lưu vực 62.517ha. Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 có điểm đầu ra tọa độ là X = 533.395, Y = 2.410.317, diện tích lưu vực 53.081,5ha, diện tích rừng trong lưu vực 14.332ha. Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy Thủy điện Trung Thu. Trong đó, điểm đầu ra có tọa độ là X = 526.241; Y = 2.426.849, diện tích lưu vực 189.390,2ha, diện tích rừng trong lưu vực 58.775,7ha.

Việc công bố các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lưu vực các nhà máy Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Thủy điện Trung Thu, tỉnh Điện Biên. Để các cơ quan quản lý và các chủ rừng nằm trong lưu vực nắm bắt được ranh giới, vị trí, khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tại buổi lễ công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, bản đồ lưu vực các nhà máy Thủy điện nói trên cho UBND huyện Tuần Giáo.

Tin mới nhất

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp lần II năm 2020(28/05/2020 9:24 CH)

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(15/05/2020 6:08 CH)

Hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao khoán bảo vệ...(08/05/2020 3:24 CH)

Tập trung xác định diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng...(09/04/2020 5:44 CH)

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng biến động năm 2019...(09/04/2020 5:34 CH)