Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tập trung xác định diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng năm 2019

Đăng ngày 09 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, việc xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng từ bên sử dụng DVMTR.

Ảnh: Thống nhất diện tích tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng ở thị xã Mường Lay

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, việc xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng từ bên sử dụng DVMTR.

Ngay từ trong quý III năm 2019, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (Quỹ tỉnh) đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp với các chủ rừng, UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực sông Đà của các chủ rừng gửi về Quỹ tỉnh để tạm ứng tiền chi trả cho 839 chủ rừng, với tổng số tiền 86.688 triệu đồng. Số tiền còn lại căn cứ số tiền thực thu, kết quả xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả Quỹ tỉnh thanh toán nốt số tiền chi trả của năm 2019 cho các chủ rừng thuộc lưu vực sông Đà và các lưu vực khác trước ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2019 của các huyện, thị xã; Kết quả chi trả DVMTR của năm 2018; Báo cáo tổng hợp diện tích của các huyện, xã và tổ chức. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác minh, thống nhất kết quả xác định diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân xã có cung ứng DVMTR để làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2019.

Ảnh: Cùng các chủ rừng đi kiểm tra, xác minh ngoài thực địa diện tích rừng có cung ứng DVMTR tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông.

Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã xác định và tổng hợp được diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR của các chủ rừng, gửi cho 10/10 huyện, thị, thành phố gồm: các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ để lấy xác nhận của UBND các xã, phường và các Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, làm cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chi trả tiền DVMTR theo đúng quy định./.

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
628 người đang online