Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng biến động năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 09 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Sau khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động của các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (Quỹ tỉnh) đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ảnh: Kiểm tra, xác minh ngoài thực địa tại xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ.

Thành phần các đoàn kiểm tra, xác minh bao gồm Quỹ tỉnh, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, đại diện UBND xã và đại diện chủ rừng.

Kế hoạch đi kiểm tra, xác minh diện tích rừng năm 2019 của Quỹ tỉnh được thực hiện trong tháng 2 và tháng 3, căn cứ đơn kiến nghị của các chủ rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó tiến hành chồng xếp bản đồ giao đất, giao rừng; bản đồ quy hoạch 3 loại rừng; bản đồ diễn biến rừng năm 2019 để chỉ ra các lô rừng biến động đến vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, diện tích biến động và trình chiếu (tham khảo) trên nền Google Earth (ảnh chụp từ vệ tinh bản không thu phí, bản ảnh mới nhất) cho các chủ rừng biết được vị trí, hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm tra. Qua đó thống nhất diện tích với chủ rừng. Trường hợp không thống nhất được diện tích, trạng thái lô rừng biến động, tổ công tác cùng chủ rừng sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa.

Kết thúc đợt kiểm tra, xác minh, thống nhất diện tích rừng, Quỹ tỉnh tổng hợp kết quả các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Tại thành phố Điện Biên Phủ tổng diện tích các lô rừng có biến động là 212,49ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra, xác minh là 12,86ha. Tổng diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 sau kiểm tra 199,63ha.

Huyện Mường Nhé tổng diện tích các lô rừng có biến động là 168,52ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 3,07ha. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 165,45ha.

Huyện Điện Biên Đông tổng diện tích các lô rừng biến động là 2.155,80ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 124,16ha. Tổng diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 2.031,64ha.

Huyện Nậm Pồ tổng diện tích các lô rừng có biến động là 132,75ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 60,42ha. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 72,03ha.

Ảnh: Quỹ tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Chà trình chiếu cho các chủ rừng biết được vị trí, hiện trạng rừng tại thời điểm kiểm tra.

Huyện Mường Chà tổng diện tích các lô rừng có biến động là 719,80ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 52,89ha. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 666,91ha.

Thị xã Mường Lay tổng diện tích các lô rừng có biến động là 694,05ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 24,12ha. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 669,93ha.

Huyện Điện Biên tổng diện tích các lô rừng có biến động là 132,75ha trong đó, diện tích rừng biến động giảm theo kết quả kiểm tra thực tế là 60,42ha. Tổng diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 72,03ha.

Nguyên nhân diện tích rừng biến động giảm chủ yếu là do cháy, phá, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, diễn thế suy giảm chất lượng rừng không đủ điều kiện chi trả; theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2019 của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình giao đất, giao rừng của cơ quan chức năng cho các chủ rừng, đơn vị tư vấn đã khoanh vẽ sai vào đất trống, nhà ở, ao, ruộng, diện tích đất không có rừng.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, Quỹ tỉnh đã thống nhất với Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ rừng về số liệu, diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở đề Quỹ tỉnh tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019, cho các chủ rừng một cách chính xác, khách quan, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.

 

 

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
656 người đang online