Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
4882 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
213 người đã bình chọn

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông

Đăng ngày 16 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Căn cứ Công văn số 12/CV-HKL ngày 26/02/2020 của Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông về việc đề nghị phối hợp Kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR biến động năm 2019 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông và đơn kiến nghị của các chủ rừng.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cùng chủ rừng bản Chống Mông, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng Kế hoạch số 75/KH-QBVR ngày 28/02/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR biến động năm 2019 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Ngày 02/3/2020 tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông, thống nhất số liệu các điểm đầu vào giữa bản  đồ hiện trạng rừng, bản đồ giao đất giao rừng, bản đồ diễn biến rừng và bản đồ lưu vực chi trả DVMTR, đưa ra các điểm biến động năm 2019 trên địa bàn huyện; Thống nhất nội dung, phương pháp và thời gian rà soát, xác định diện tích đối với các lô rừng biến động theo kiến nghị của các chủ rừng làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019.

Trên cơ sở đã thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông từ ngày 03/03/2020 đến ngày 10/03/2020, cán bộ Quỹ tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã Luân Giói, Xa Dung, Phì Nhừ và chủ rừng, tiến hành kiểm tra xác minh ngoài thực địa diện tích, trạng thái các lô rừng chi trả tiền DVMTR có trong đơn kiến nghị của các chủ rừng.  

 Kết quả kiểm tra xác minh ngoài thực địa cụ thể như sau: Tổng diện tích biến động 03 xã theo diễn biến 122,31ha, diện tích sau khi xác minh ngoài thực địa 03 xã giảm 128,74ha. Trong đó diện tích rừng xã Luân Giói giảm 31,74ha, xã Phì Nhừ giảm 78,94ha, xã Xa Dung giảm 18,06ha. Nguyên nhân diện tích rừng giảm qua xác minh ngoài thực địa do khoanh trùng vào đất sản xuất nông nghiệp của người dân và khu dân cư.

Qua quá trình trình kiểm tra, xác minh các chủ rừng hoàn toàn nhất trí với nội dung làm việc của đoàn công tác. Theo ý kiến của Kiểm lâm địa bàn các xã, qua quá trình đi kiểm tra xác minh ngoài thực địa giúp người dân nắm rõ hơn diện tích, vị trí và ranh giới rừng của mình để quản lý và bảo vệ tốt hơn.

Qua kiểm tra, xác minh ngoài thực địa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông, UBND các xã Luân Giói,  Xa Dung, Phì Nhừ và các chủ rừng về số liệu, diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019; Kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở để Quỹ tỉnh tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019, cho các chủ rừng một cách chính xác, khách quan, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện...(16/03/2020 9:35 CH)

Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong...(13/02/2020 11:57 CH)

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát...(20/01/2020 10:36 CH)

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiến hành sửa chữa và bàn giao Biển báo khu vực chi trả dịch vụ môi...(03/12/2019 9:48 CH)

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên...(05/11/2019 9:31 CH)

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên...(15/10/2019 9:03 CH)

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018(10/09/2019 12:01 SA)

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đồng hành cùng học sinh trong năm học mới(09/09/2019 2:32 CH)