Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu huyện Điện Biên

Đăng ngày 13 - 02 - 2020
100%

Sáng ngày 11/02/2020 tại trụ sở HĐND và UBND huyện Điện Biên, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 111/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 04/02/2020 về việc Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đ/c Trần Xuân Tâm – Phó giám đốc Quỹ phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh), lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn; Đại diện các phòng ban cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên, Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính, công chức Kiểm lâm địa bàn 20 xã nằm trong lưu vực thủy điện Nậm Khẩu Hu (như: Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt, Sam Mứn, Pom Lót, Núa Ngam, Hẹ Muông, Na Tông, Mường Nhà, Phu Luông, Na Ư, Pa Thơm, Nong Luống, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Pồn).

Tại Hội nghị, đồng chí Lò Thị Ngân - Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, thừa ủy quyền của Giám đốc Quỹ tỉnh đã đọc công bố Quyết định số 111/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 04/02/2020 về việc Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong đó, điểm đầu ra lưu vực: X=502.610; Y=2.373.605 (hệ tọa độ VN2000 Điện Biên), diện tích lưu vực là 6.119,26 ha, diện tích đất có rừng trong lưu vực là 3.462,29 ha.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt đơn vị tư vấn đọc báo cáo kết quả xác định ranh giới, diện tích rừng đối với lưu vực 02 nhà máy thủy điện Trung Thu và Nậm Núa.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại phần thảo luận có 07 ý kiến tham luận của các đc Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã tại hội nghị tham gia nội dung Báo cáo kết quả xác định ranh giới, diện tích rừng đối với lưu vực 02 Nhà máy thủy điện Trung Thu và Nậm Núa.

Thay mặt Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đồng chí Trần Xuân Tâm tóm tắt và thống nhất các nội dung thảo luận và tham gia vào nội dung Báo cáo kết quả xác định ranh giới, diện tích rừng đối với lưu vực 02 Nhà máy thủy điện như sau:

 Kết quả xác định ranh giới, diện tích rừng lưu vực nhà máy thủy điện Trung Thu thuộc các xã huyện Điện Biên gồm 03 xã: Hua Thanh, Thanh Nưa, Mường Pồn, huyện Điện Biên như sau: Tổng diện tích tự nhiên trong lưu vực: 16.031,33  (ha); Diện tích rừng: 7.279,95  (ha);

 Kết quả xác định ranh giới, diện tích rừng lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa thuộc 20 xã, huyện Điện Biên gồm như sau: Tổng diện tích tự nhiên trong lưu vực: 86.727,16 ha; Diện tích rừng: 44.161.78  (ha);

Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các nội dung tham gia đóng góp của các đồng chí đại biểu, cùng với cơ quan chuyên môn của huyện, tham mưu cho UBND huyện Điện Biên ký biên bản thống nhất số liệu diện tích lưu vực và diện tích rừng đối với lưu vực 02 Nhà máy thủy điện Trung Thu và Nậm Núa để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có cơ sở trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố ranh giới, diện tích rừng đối với lưu vực 02 Nhà máy thủy điện Trung Thu và Nậm Núa trong thời gian sớm nhất để các chủ rừng được hưởng tiền DVMTR trong năm 2020.

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
496 người đang online