Thứ bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
2872 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
244 người đã bình chọn

Tọa đàm về cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Đăng ngày 10 - 12 - 2020
100%

(Các đại  biểu tham dự đang thảo luận các nội dung CCHC năm 2020)

Chiều ngày 09/12/2020, tại Hội trường tầng 3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra tọa đàm về cải cách hành chính tại cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020. Tham dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Trần Văn Thượng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Thủ trưởng và các cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Với mục đích nhằm đánh giá, phân tích tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan, phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới. Trao đổi, thảo luận để mỗi CCVC và NLĐ trong cơ quan Sở Nông ngiệp và PTNT thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác CCHC. Qua đó, mỗi người đều có biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao điểm số và xếp loại CCHC của cơ quan Sở trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Thượng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC thời gian qua tại cơ quan Sở, đồng thời định hướng các biện pháp khắc phục những tồn tại trong CCHC, yêu cầu tất cả các CCCCVC phải tự nghiên cứu, tìm hiểu, thấm nhuần tất cả nội dung về công tác CCHC và công tác dân vận, phải nắm vững Bộ tiêu chí đánh giá về CCHC đặc biệt gắn với nội dung, phần việc mà mình phụ trách. Tất cả CCVCVC phải làm tròn nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu theo sự chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở.

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông...(19/04/2021 10:00 CH)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ...(16/04/2021 9:47 CH)

Báo Cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa...(22/12/2020 3:06 CH)

CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(10/12/2020 9:50 CH)

Tọa đàm về cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT(10/12/2020 9:12 CH)

quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(09/12/2020 4:25 CH)

Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2020 (03/12/2020 11:11 CH)

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm...(05/11/2020 5:37 CH)