Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy điện Nậm Núa

Đăng ngày 03 - 11 - 2020
100%

Từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, Quỹ Bảo và Phát triển rừng đã tổ chức 24 buổi, với tổng 652 lượt người tham gia tuyên truyền Chính sách và hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy điện Nậm Núa trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ.

Tuyên truyền tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

Lưu vực thủy điện Nậm Núa nằm trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông Điện Biên và thành phố Điện Biên phủ là lưu vực mới, sau  khi UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tiến hành rà soát các chủ rừng đủ điều kiện và tổ chức xây dựng Kế hoạch số 366/QBVR-BĐH ngày 07/10/2020; Số 368/QBVR-BĐH ngày 08/10/2020; Số 374/QBVR-BĐH ngày 12/10/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND các xã để tổ chức tuyên truyền các nội dung văn bản liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR, hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản chi trả DVMTR, cụ thể: Huyện Điện Biên Đông tổ chức được 03 buổi tuyên truyền, với sự tham gia của 114 lượt người, làm thủ tục mở tài khoản được 13 tài khoản cộng đồng và 74 tài khoản hộ gia đình, cá nhân; thành phố Điện Biên Phủ tổ chức được 06 buổi tuyên truyền, với sự tham gia của 186 lượt người, làm thủ tục mở tài khoản được 185 tài khoản; huyện Điện Biên tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, với sự tham 352 lượt người, làm thủ tục mở tài khoản được 68 tài khoản cộng đồng và 66 tài khoản hộ gia đình.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Quỹ tỉnh đã truyền tải nội dung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chính sách chi trả DVMTR như: Loại DVMTR, nguyên tắc chi trả DVMTR của Luật Lâm nghiệp; Mức chi trả DVMTR theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP...; Tuyên truyền lợi ích từ việc chi trả tiền DVMTR qua hệ thống tài khoản Ngân hàng CSXH và các ngân hàng thương mại trên địa bàn. 

Cùng với việc được tiếp nhận thông tin mới, các quy định của pháp luật trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR; chủ rừng còn được hướng dẫn cách quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR có hiệu quả. Hình thức tuyên truyền trực tiếp giúp chủ rừng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề, nội dung còn vướng mắc, chưa hiểu rõ. Cán bộ tuyên truyền giải thích về quy định chính sách, qua đó cũng hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của người dân tại các buổi tuyên truyền để tham mưu cho lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đề xuất, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
577 người đang online