Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé

Đăng ngày 13 - 11 - 2020
100%

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Mường Nhé.

(Ảnh: Đoàn công tác làm việc với UBND và các phòng chuyên môn huyện Mường Nhé)

Thực hiện Kế hoạch số 2088/KH-SNN ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, từ ngày 03, đến ngày 07 tháng 11 năm 2020; Ban kiểm soát Quỹ phối hợp với Ban điều hành Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối Uỷ ban nhân dân một số xã trên địa bàn các huyện Mường Nhé, tham gia cùng đoàn công tác có đại diện công chức chuyên môn Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và đại diện lãnh đạo Đảng ủy,  HĐND xã và công chức kiểm lâm huyện phụ trách địa bàn xã.

Đoàn công tác đã làm việc với UBND 05 xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn; sau đó thông báo kết quả làm việc với lãnh đạo UBND huyện huyện Mường Nhé và các phòng chuyên môn có liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu: (i) Tình hình quản lý, sử dụng tiền DVMTR của UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; (ii) Kiểm tra hoạt động tổ chức chi trả tiền DVMTR của Ủy ban nhân dân xã (Đối với diện tích mà UBND xã có thuê khoán); (iii) Kiểm tra hoạt động công khai tài chính của UBND xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

Kết quả kiểm tra cho thấy Ủy ban nhân dân cấp xã đã cơ bản nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2019 như chi tạm ứng cho các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, chữa cháy rừng, ngăn chặn, truy quét các hành vi vi phạm…theo đúng quy định hiện hành; Tuy nhiên phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR năm 2019 được lập theo hướng dẫn, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện. Các nội dung chi chủ yếu tập trung chi cho người bảo vệ rừng và chi cho một số hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, như: Công tác kiểm tra rừng, hội nghị tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và mua văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng… đang được các cơ quan chuyên môn thẩm định và trình UBND huyện Mường Nhé phê duyệt vào thời gian tới để UBND các xã thực hiện.

(Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại xã Chung Chải)

Qua trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo UBND các xã và các phòng chuyên môn cho thấy việc Ủy ban nhân dân các xã sử dụng trả tiền DVMTR theo đúng phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; thì đây là một nguồn lực cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ cho việc mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đang còn thiếu ở cấp xã; mặt khác tiền dịch vụ môi rừng còn là nguồn kinh phí giúp chính quyền địa phương huy động, trả công trực tiếp cho lực lượng bảo lâm người dân tham gia trực tiếp bảo vệ rừng. Bên cạnh đó UBND các xã cũng sử dụng để tổ chức tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách chi trả DVMTR giúp các hộ gia đình, cộng đồng thôn, bản trong xã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng.

 Thông qua việc kiểm tra, giám sát của đoàn công tác đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Ủy ban nhân dân các xã có hướng giải quyết, khắc phục. Đồng thời, tại buổi làm việc với UBND huyện Mường Nhé đoàn công tác đã báo cáo kết quả làm việc với UBND 05 xã mà đoàn kiểm tra và kiến nghị trong thời gian tới, UBND huyện sớm phê duyệt phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR các năm 2018, 2019 của UBND các xã theo đúng quy định; chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn UBND các xã quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện theo văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính và các quy định khác của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
605 người đang online