Thứ bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
2505 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
244 người đã bình chọn

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Đăng ngày 05 - 11 - 2020
100%

(Đại biểu dự hội nghị tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, nhằm nâng cao chỉ số cải cách cải cách hành chính nhà nước năm 2020và những năm tiếp theo, ngày 04/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và 20 đại biểu là đại diện Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Hội nghị đã thảo luận kết quả, xếp hạng năm 2019, chỉ ra nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm trong bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2019, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Hệ thống các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến CCHC và yêu cầu các CBCCVC tiếp tục nghiên cứu.

Triển khai, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kỹ năng theo dõi, đánh giá và kiểm tra công tác cải cách hành chính; kỹ năng xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính, kỹ năng tổ chức hoạt động và nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kỹ năng tuyên truyền về cải cách hành chính cho toàn thể Hội nghị nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của Ngành.

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông...(19/04/2021 10:00 CH)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ...(16/04/2021 9:47 CH)

Báo Cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa...(22/12/2020 3:06 CH)

CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(10/12/2020 9:50 CH)

Tọa đàm về cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT(10/12/2020 9:12 CH)

quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(09/12/2020 4:25 CH)

Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2020 (03/12/2020 11:11 CH)

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cải cách hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm...(05/11/2020 5:37 CH)