Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 20 - 01 - 2020
100%

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Quỹ tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành có liên quan và sự đồng thuận của các đối tượng sử dụng, cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh, Ban điều hành Quỹ đã thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên như sau: Tổng diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR thanh toán năm 2018 lưu vực Sông Đà 219.124,55 ha, lưu vực Sông Mã 40.519,176 ha, lưu vực khác 47.202,95 ha, tạm ứng năm 2019 lưu vực Sông Đà là 207.098,383 ha với gần 290 tỷ đồng cho các chủ rừng, kết quả chi trả đạt 90% so với kế hoạch. Trong năm Quỹ đã tổ chức Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Nhà máy thủy điện Na Son, đồng thời cũng tổ chức ký kết lại các hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh, theo biểu mẫu số 01, phụ lục VI Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thanh lý hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đã mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước chi cho công tác bảo vệ rừng còn hạn chế; đặc biệt nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế đáng kể tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép; góp phần cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của những người làm nghề rừng. Qua số liệu thống kê của Ban điều hành Quỹ, tiền DVMTR đã nâng cao thu nhập cho hơn 53.000 hộ tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, đối với Lưu vực Sông Đà thu nhập bình quân của các hộ gia đình đạt hơn 3 triệu đồng/hộ/năm. Riêng đối với các Hộ gia đình trong cộng đồng bản Tả Ló San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé trung bình mỗi hộ đạt hơn 90 triệu đồng/hộ/năm.

Ngoài sự chỉ đạo, quan tâm của các cơ quan ban, ngành đối với việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh thì Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng đã thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và đạt được những kết quả như:

Trong năm, Quỹ tỉnh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị và Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, xác minh 267.429,796ha diện tích rừng chi trả thanh toán tiền DVMTR năm 2018 cho 2.552 chủ rừng, xác định và tổng hợp 207.098,383ha diện tích rừng chi trả tạm ứng tiền DVMTR năm 2019 cho 513 chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà; xây dựng hoàn thiện bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 của 04 chủ rừng là tổ chức, các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được giao quản lý rừng để hưởng lợi DVMTR; phối hợp tổ chức 11 đợt tuyên truyền cho các chủ rừng, cấp phát ấn phẩm truyền thông: 1.369 cuốn sổ tay chi trả DVMTR, 942 cuốn sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, 2.000 bộ áo mưa cho các chủ rừng; phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, 01 chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm cho nhân viên kỹ thuật của Quỹ và Kiểm lâm viên làm công tác kỹ thuật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chi trả DVMTR cho các chủ rừng không dùng tiền mặt, Ban điều hành Quỹ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký Quy chế phối hợp ngày 30/5/2019, về chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Trong năm 2019, Quỹ tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền, mở tài khoản cho các chủ rừng để chi trả tiền DVMTR. Kết quả tổng số tài khoản đã mở được tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.559 tài khoản/1.919 tài khoản của chủ rừng, tương ứng với trên 81% số chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã mở tài khoản đã thực hiện chuyển tiền thanh toán năm 2018 số tiền: 99.363.079.708đ; tạm ứng năm 2019 qua tài khoản cho 760 chủ rừng với số tiền: 85.672.474.104đ.

Theo Ông Trần Xuân Tâm - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhận xét: Trong năm 2019, chính sách chi trả DVMTR đã phát huy được vai trò quan trọng, là một trong những chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc huy động nguồn tài chính ổn định, bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng. Tạo được sự đồng thuận, lòng tin của người dân sống bằng nghề rừng đã góp phần tăng thêm thu nhập của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong năm tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR cho các chủ rừng; Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên, Ngân hàng số ViettelPay tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản cho các chủ rừng chưa mở tài khoản trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đối với các chủ rừng và các đơn vị sử dụng DVMTR,… đúng theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156 của Chính Phủ.

Tin mới nhất

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Kiểm tra, xác minh diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng, trên...(01/03/2021 9:44 CH)

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đối với ỦBND một số xã trên...(13/11/2020 3:23 CH)

Tuyên truyền Chính sách, hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy...(03/11/2020 9:04 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Nậm Pồ(23/09/2020 2:22 CH)

Đa dạng các hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng(11/09/2020 3:11 CH)

Công bố diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Trung Thu làm cơ...(07/07/2020 9:41 CH)

Ban Quản Lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2019 cho các cộng...(06/07/2020 5:48 CH)

°
449 người đang online