Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
4401 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
221 người đã bình chọn

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công 2020

Đăng ngày 21 - 06 - 2019
100%

Tin mới nhất

Văn bản số 636/KHTC-SNN ngày 09/4/2020 về việc Tập trung, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện...(10/04/2020 11:44 CH)

Văn bản số 622/SNN-KHTC ngày 06/4/2020 về việc Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc...(06/04/2020 5:08 CH)

QĐ cong khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 TGBC đợt I(03/04/2020 4:26 CH)

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020(03/04/2020 4:13 CH)

xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư...(17/03/2020 5:42 CH)

xây dựng báo cáo cung cấp thông tin kiểm toán tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư...(17/03/2020 5:37 CH)

Triển khai thực hiện Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành định...(03/01/2020 10:22 CH)

QĐ ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào...(30/12/2019 4:24 CH)