Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
3508 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
216 người đã bình chọn

Tập huấn sử dụng công nghệ không gian địa lý phát hiện sớm mất rừng

Đăng ngày 12 - 06 - 2019
100%

Nhằm tăng cường năng lực của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017; thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ từ nguồn chi phí quản lý của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Nhằm trang bị những kỹ năng về kỹ thuật sử dụng GPS trong giám sát sự thay đổi rừng, để khoanh vẽ diện tích rừng thay đổi, kỹ thuật sử dụng phần mềm “Tự động giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở Việt Nam” của Trường Đại học Lâm nghiệp, kỹ thuật sử dụng các công cụ phục vụ nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các đơn vị Hạt Kiểm lâm.

Sáng ngày 10/6/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc lớp tập huấn sử dụng công nghệ không gian địa lý phát hiện sớm mất rừng phục vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham gia lớp tập huấn có 19 công chức kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm và phòng Quản lý bảo vệ rừng, công chức kỹ thuật Chi cục Lâm nghiệp, Viên chức kỹ thuật của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Sau 5 ngày tham gia khóa tập huấn học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về viễn thám ứng dụng trong giám sát sự thay đổi rừng, kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh quang học Landsat để phát hiện sự thay đổi rừng, kỹ thuật sử dụng phần mềm “Tự động giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở Việt Nam” của Trường Đại học Lâm nghiệp, kỹ thuật sử dụng công cụ Google Earth và Google Earth Engine để phát hiện sự thay đổi rừng… góp phần tăng cường năng lực của lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ mới.

Tin mới nhất

Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp lần II năm 2020(28/05/2020 9:24 CH)

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(15/05/2020 6:08 CH)

Hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao khoán bảo vệ...(08/05/2020 3:24 CH)

Tập trung xác định diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng...(09/04/2020 5:44 CH)

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng biến động năm 2019...(09/04/2020 5:34 CH)

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện...(16/03/2020 9:35 CH)

Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong...(13/02/2020 11:57 CH)

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát...(20/01/2020 10:36 CH)