Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tập huấn sử dụng công nghệ không gian địa lý phát hiện sớm mất rừng

Đăng ngày 12 - 06 - 2019
100%

Nhằm tăng cường năng lực của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017; thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ từ nguồn chi phí quản lý của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Nhằm trang bị những kỹ năng về kỹ thuật sử dụng GPS trong giám sát sự thay đổi rừng, để khoanh vẽ diện tích rừng thay đổi, kỹ thuật sử dụng phần mềm “Tự động giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở Việt Nam” của Trường Đại học Lâm nghiệp, kỹ thuật sử dụng các công cụ phục vụ nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tại các đơn vị Hạt Kiểm lâm.

Sáng ngày 10/6/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc lớp tập huấn sử dụng công nghệ không gian địa lý phát hiện sớm mất rừng phục vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham gia lớp tập huấn có 19 công chức kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm và phòng Quản lý bảo vệ rừng, công chức kỹ thuật Chi cục Lâm nghiệp, Viên chức kỹ thuật của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Sau 5 ngày tham gia khóa tập huấn học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về viễn thám ứng dụng trong giám sát sự thay đổi rừng, kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh quang học Landsat để phát hiện sự thay đổi rừng, kỹ thuật sử dụng phần mềm “Tự động giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở Việt Nam” của Trường Đại học Lâm nghiệp, kỹ thuật sử dụng công cụ Google Earth và Google Earth Engine để phát hiện sự thay đổi rừng… góp phần tăng cường năng lực của lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ mới.

Tin mới nhất

Mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới(24/02/2022 7:11 SA)

Đừng “tiếp tay” mua bán động vật hoang dã(28/12/2021 10:18 CH)

Giảm hơn 10% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp(26/12/2021 9:56 CH)

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 của Điện Biên đạt 42,96%(26/11/2021 9:51 CH)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh(21/10/2021 9:02 CH)

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Sớm tháo gỡ khó khăn phát triển cây mắc ca(02/08/2021 9:17 CH)

Hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững(02/08/2021 9:14 CH)

°
3346 người đang online