Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
4336 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
192 người đã bình chọn

QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 27 - 05 - 2019
100%

Tin mới nhất

Thông báo công bố các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên(17/07/2019 5:53 CH)

QĐ ban hành quy chế hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết các TTHC tại Sở...(17/07/2019 5:50 CH)

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp...(01/07/2019 4:43 CH)

QĐ số 421/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Lâm...(27/05/2019 6:11 CH)

QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung,...(27/05/2019 5:45 CH)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thủ...(23/04/2019 9:34 CH)

QĐ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9002:2008(07/01/2019 9:50 CH)

Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...(07/01/2019 9:47 CH)