Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
4097 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
216 người đã bình chọn

Điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 – Tăng cường nguồn sinh kế cho các chủ rừng ở lưu vực sông Mã

Đăng ngày 03 - 04 - 2019
100%

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 03 lưu vực chính, trong đó có 2 lưu vực từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chuyển về là lưu vực sông Đà và lưu vực sông Mã. Lưu vực sông Đà có 3 nhà máy thủy điện lớn là nhà máy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu và nhà máy nước Vinaconex nên lượng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cao. Một số chủ rừng ở huyện Mường Nhé, Nậm Pồ đơn giá chi trả đã lên đến trên 800.000đ/ha, những chủ rừng ở huyện khác nằm trong lưu vực sông Đà như thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên cũng đạt được trên 500.000đ/ha.

Trong khi đó lưu vực sông Mã thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Bá Thước 1, thủy điện Bá Thước 2 do nguồn Quỹ Việt Nam chuyển về Quỹ tỉnh số tiền lại rất thấp. Do lưu vực nhà máy thủy điện này nằm trên diện tích nhiều tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa) nên số tiền DVMTR phải chuyển trả cho nhiều chủ rừng. Cụ thể đơn giá chi trả tiền DVMTR lưu vực sông Mã của tỉnh Điện Biên năm 2013: 6.024đ/ha, năm 2014: 5.684đ/ha, năm 2015: 6.594đ/ha, năm 2016: 7.680đ/ha, năm 2017: 5.473đ/ha.

Căn cứ diện tích rừng thực tế được chi trả DVMTR và số tiền thực thu thuộc lưu vực sông Đà năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chia đơn giá chi trả DVMTR của năm 2018. Theo tính toán của Quỹ đối với 2 huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ có đơn giá lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng. Theo quy định tại mục a điểm 1 phần II Phụ lục VII Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định “đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp”. Theo Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của liên Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “mức hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên là 400.000đ/ha/năm đối với các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn”.

Để giảm mức chênh lệch đơn giá giữa các lưu vực và kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc Quyết định điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 từ lưu vực sông Đà (lưu vực nhà máy thủy điện Lai Châu) có mức chi trả lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng sang lưu vực sông Mã và lưu vực nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ. Theo Quyết định, số tiền được điều tiết là 4.666.096.266 đồng (bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi sáu đồng) tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của lưu vực sông Đà (lưu vực nhà máy thủy điện Lai Châu) sang chi trả cho lưu vực sông Mã trên địa bàn các huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên (gồm các xã: Nà Tấu, Phu Luông, Mường Lói), Tuần Giáo (gồm các xã: Quài Cang, Tỏa Tình, Nà Sáy, Mường Thín, Mường Khong, Tênh Phông, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Tở) và lưu vực Nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn các xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Pồn – huyện Điện Biên.

Với việc điều tiết tiền chi trả DVMTR từ những lưu vực có đơn giá cao sang lưu vực có đơn giá thấp đã cho thấy tính ưu việt của Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trước đây, dù đơn giá chi trả thấp nhưng chủ rừng lưu vực Sông Mã vẫn luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Khi tiền chi trả DVMTR năm 2018 được tăng lên thì thu nhập của người dân sẽ cao hơn, niềm tin vào chính sách của Nhà nước sẽ tăng lên và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sẽ ngày càng tốt hơn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng xong đơn giá và đang lên kế hoạch trong tháng 4 đi chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin mới nhất

Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp lần II năm 2020(28/05/2020 9:24 CH)

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(15/05/2020 6:08 CH)

Hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao khoán bảo vệ...(08/05/2020 3:24 CH)

Tập trung xác định diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng...(09/04/2020 5:44 CH)

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng biến động năm 2019...(09/04/2020 5:34 CH)

Kết quả kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện...(16/03/2020 9:35 CH)

Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong...(13/02/2020 11:57 CH)

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát...(20/01/2020 10:36 CH)