Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
3602 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
217 người đã bình chọn

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018.

Đăng ngày 22 - 03 - 2019
100%

Tin mới nhất

Thông báo tuyển công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020(26/06/2020 2:45 CH)

Kết luận thanh tra thực hiện chức năng nhiệm vụ tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường...(12/06/2020 4:59 CH)

Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên...(21/05/2020 11:12 CH)

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên chung tay chống dịch.(27/04/2020 10:15 CH)

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật...(27/04/2020 3:37 CH)

Văn bản số 636/KHTC-SNN ngày 09/4/2020 về việc Tập trung, tăng cường tổ chức triển khai thực hiện...(10/04/2020 11:44 CH)

Văn bản số 622/SNN-KHTC ngày 06/4/2020 về việc Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc...(06/04/2020 5:08 CH)

QĐ v/v bổ nhiệm lại viên chức Lường Thị Hương Lan(03/04/2020 4:29 CH)