Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
3855 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
216 người đã bình chọn

Ðể làm tốt nhiệm vụ kiểm lâm

Đăng ngày 21 - 05 - 2018
100%

ĐBP - Hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và Ðiện Biên nói riêng, giữ rừng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và chính quyền các địa phương. Ðể làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, cùng với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng đoàn giám sát HÐND tỉnh kiểm tra công tác giao đất, giao rừng tại xã Pá Khoang (huyện Ðiện Biên).

Trong những năm qua, với nhiệm vụ chính là bám dân, bám rừng để quản lý và kiểm soát được các hoạt động trong rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển vào rừng; đồng thời hướng dẫn nhân dân bảo vệ và phòng chống cháy rừng, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Ðòi hỏi mỗi công chức, viên chức lực lượng kiểm lâm từ tỉnh đến cơ sở không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, hăng hái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, trước hết là công tác tuyên truyền vận động nhân dân và chủ rừng làm tốt việc bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các quy định về nghĩa vụ, chế độ chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống và sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển rừng cho nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện phương châm xã hội hóa về bảo vệ rừng và quản lý rừng tận gốc.

Cùng với đó, để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh phòng, chống, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật;  tham mưu giúp UBND các cấp thực hiện khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng; theo dõi diễn biến rừng hàng năm; phối hợp thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Nhằm đổi mới và kiện toàn lực lượng kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc thường xuyên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 3714/2011/BNN-PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Thực hiện điều động, luân chuyển gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho công chức theo quy định; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công chức kiểm lâm theo vị trí việc làm làm cơ sở để đánh giá, phân loại công chức hàng năm. Xây dựng lực lượng kiểm lâm tỉnh Ðiện Biên ngày càng vững mạnh để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giao phó...

Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Ðiện Biên xác định tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của lực lượng kiểm lâm Việt Nam nói chung và kiểm lâm Ðiện Biên nói riêng; quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao hiệu quả, củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan liên quan và các tổ chức chính trị xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, để công tác bảo vệ và phát triển rừng mang lại hiệu quả bền vững, đi vào chiều sâu, lực lượng kiểm lâm tỉnh mong muốn sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh. Chúng ta cần xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 2/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên; Kế hoạch số 3104/KH-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 2/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Khẩn trương phối hợp tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Ðặc biệt, cần đẩy mạnh phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể đến từng xã, huyện để quản lý bảo vệ rừng, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật nhưng không phát hiện xử lý kịp thời. Một điều kiện quan trọng nữa là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền cơ sở, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ, tiến tới xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng của tỉnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, hỗ trợ của tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng: lực lượng kiểm lâm Ðiện Biên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mường Ảng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc(29/10/2019 9:48 CH)

  Cần đẩy nhanh tiến độ công bố quy hoạch 3 loại rừng(07/09/2019 3:01 CH)

  Pa Thơm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng(30/07/2019 3:22 CH)

  Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên chính năm 2019(26/04/2019 10:19 CH)

  Cục Kiểm lâm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Điện Biên(26/04/2019 4:11 CH)

  Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên về công tác lâm...(19/04/2019 4:01 CH)

  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính” tại tỉnh Điện Biên(27/02/2019 9:29 CH)

  Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019(19/02/2019 2:40 CH)