Thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa 6

Đăng ngày 15 - 12 - 2017
100%

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thống nhất bầu Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chiều nay, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung về công tác nhân sự; thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 5 tại đại hội.

Để đáp ứng yêu cầu đại diện cho tiếng nói của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 6 phải là một tập thể đoàn kết, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam để định hướng đúng đắn sự phát triển của Hội trong từng giai đoạn; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022; góp phần tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân; đóng góp lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được,Hội cựu chiến binh Việt Nam
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở đó, đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 6 gồm 98 người.

Các đại biểu dự đại hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 5. Đa số đại biểu nhất trí với nội dung Báo cáo và cho rằng, trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt chức năng của Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới. Hội Cựu chiến binh cần đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Sau khi kết thúc thảo luận, góp ý Báo cáo chính trị, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 6 đã tiến hành bầu ra cơ quan lãnh đạo và giúp việc của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa 6 gồm 22 người. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương được bầu là Phó Chủ tịch Hội khóa 6. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa 6 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 6 đã thống nhất một số nội dung và phân công chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Tin mới nhất

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN khóa 6(15/12/2017 3:30 SA)

°
1235 người đang online