Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Chi trả hơn 15 tỷ đồng tiền Dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Nhé

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

Ảnh: Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng xã Sen Thượng.

Trên cơ sở tổng diện tích nghiệm thu quy đổi đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện Mường Nhé là hơn 34000 ha; cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức chi trả hơn 15 tỷ đồng tiền DVMTR cho các chủ rừng ở 11 xã của huyện Mường Nhé.

Trong đó có gần 5 tỷ đồng là thanh toán tiền DVMTR năm 2016 và hơn 10 tỷ đồng là tiền tạm ứng của năm 2017. Theo đó, có 74 chủ rừng là cộng đồng, 10 chủ rừng là hộ gia đình được nhận tiền chi trả DVMTR. Đơn giá tạm ứng chi trả của năm 2017 là 300.000đ/ha và đơn giá thanh toán còn lại của năm 2016 là 150.236đ/ha.

Cùng với kết quả thực hiện chi trả tại huyện Mường Nhé, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thiện thanh toán tiền DVMTR năm 2016 cho tất cả các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán năm 2016 là 143.546.442.907 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn, chín trăm linh bảy đồng).

Tin mới nhất

Mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới(24/02/2022 7:11 SA)

Đừng “tiếp tay” mua bán động vật hoang dã(28/12/2021 10:18 CH)

Giảm hơn 10% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp(26/12/2021 9:56 CH)

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 của Điện Biên đạt 42,96%(26/11/2021 9:51 CH)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh(21/10/2021 9:02 CH)

Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng(01/09/2021 5:11 CH)

Sớm tháo gỡ khó khăn phát triển cây mắc ca(02/08/2021 9:17 CH)

Hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững(02/08/2021 9:14 CH)

°
3337 người đang online