Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 16 - 12 - 2015
100%

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 4281 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, để việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết có hiệu quả, chất lượng, đúng quy định đối với các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, liên quan có trách nhiệm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về đất đai (tập trung rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, đòi quyền sử dụng đất cũ, cưỡng chế thu hồi đất); tham mưu cho UBND tỉnh nội dung đề xuất gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 1-1133 về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo dienbien.gov.vn

Tin mới nhất

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(16/12/2015 9:55 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản,...(01/12/2015 5:22 CH)

Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn...(25/11/2015 4:51 CH)

Những điều chỉnh mới của Luật bảo hiểm xã hội(24/11/2015 5:47 CH)

Lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ(20/11/2015 3:55 CH)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của giai đoạn 2016-2020(17/11/2015 11:34 CH)

Hệ thống văn bản mới ban hành(17/11/2015 10:27 CH)

°
843 người đang online