Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang English
4211 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
216 người đã bình chọn

Hệ thống văn bản mới ban hành

Đăng ngày 17 - 11 - 2015
100%

1. Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ : Về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

2. Thông tư số 142/2015/TT-BTC quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

3. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH. Hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

4. Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

5. Thông tư 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 Quy định việc quản lý, sử đụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

6. Thông tư 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 Hướng dẫn một số điều của Quyểt định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình. cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền truớc ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

7. Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

8. Thông tư 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

9. Thông tư Số: 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hội chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

10. Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý chứng thực bản sao từ vản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(16/12/2015 9:55 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản,...(01/12/2015 5:22 CH)

Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn...(25/11/2015 4:51 CH)

Những điều chỉnh mới của Luật bảo hiểm xã hội(24/11/2015 5:47 CH)

Lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ(20/11/2015 3:55 CH)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của giai đoạn 2016-2020(17/11/2015 11:34 CH)

Quy định mới về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước(17/11/2015 11:26 CH)

Hệ thống văn bản mới ban hành(17/11/2015 10:27 CH)